Felépítmény önálló ingatlanná alakítása


 • Használatbavételi (fennmaradási) engedély megkérése
 • Az érintett földrészletet befogadó település polgármesteri hivatalának építéshatósági hatáskörébe tartozik.
 • Önálló ingatlanról épületfeltüntetési vázrajz készítése
 • Földmérő végzi, megállapodás alapján!
  A földmérő feladata a földhivatali ügyintézés, változási vázrajz földhivatali záradékoltatása.
 • Földhasználati szerződés készíttetése
 • A szerződést az érintett földrészlet tulajdoni lapján tulajdonosként szereplő összes tulajdonosnak alá kell írnia és ügyvéddel szükséges ellenjegyeztetni.
  Ügyvéd hatáskörébe tartozik!
 • Földhivatali átvezetéshez az iktatóban kell leadni:
 • 1 db kérelem (helyben kitöltendő nyomtatvány), hivatali eljárási díj készpénzben (min. 6000Ft),
  1 db jogerős és eredeti használatbavételi engedély (önkormányzati határozat),
  1 db eredeti és 2 db másolati szerződés,
  3 db földhivatal által záradékolt vázrajz
  Ha az ingatlanon teher van, akkor a jogosult hozzájáruló nyilatkozata (pl. bank).
 • Földhivatali értesítés
 • A változás átvezetéséről a földhivatal minden érdekeltet értesít a határozat megküldésével!!

Cég elérhetősége:


Telefon: 06 (30) 913-0949
E-mail: info@hpgeo.hu


Másik tájékoztatót keresek! Vissza az előző oldalra >